09
 
   

İGLAB
Tenvin veya nûn-i sakin'den sonra harfi gelirse iglab yapılır.
İglab, çevirmek demektir. "Nun" sesi "mim"e çevrilir.

IZHAR
Tenvin veya nûn-i sakin'den sonra ızhar haflerinden biri gelirse, ızhar harfleriyle nun sesinin arası açılarak okunur.


Izhar harfleri altı tanedir:

İHFA
Tenvin veya nûn-i sakin'den sonra ihfâ harflerinden biri gelirse, tenvin veya nûn-i sakinin gunnesi tutularak okunur. Buna ihfâ denir.
AÇIKLAMA
Tenvin veya nûn-i sakinden sonra:
1. harfleri gelirse, idgâm-ı meal gunne,
2. harfleri gelirse, idgâm-ı bilâ gunne,
3. harfi gelirse iglab,
4. harfleri gelirse ızhar,
5. Yukarıdaki onüç harf dışında kalan onbeş harf gelirse ihfâ olur. İhfâ harfleri geri kalan bu onbeş harftir.

 

   
Sonraki Ders Önceki Ders Konu Listesi İleri Geri Sonraki Ders Önceki Ders İçindekiler İleri Geri