12
 
   

SEKTE
Kur'an-ı Kerîm'de dört kelime üzerinde sekte yapılır. Yani ses kesilerek okunur. Buna sekte denir.
Sekte yapılan yerler şunlardır:
1. Kehf Sûresi 1. âyetin sonunda kelimesinde


Burada sekte yapılmasaydı derken ihfa yapılması gerekirdi.


2. Yâsin Sûresi 52. ayetteki kelimesinde


3. Kıyame Sûresi 27. ayetteki kelimesinde


Sekte yapılmasa idi idğâm-ı bilâ gunne olacaktı.


4. Mutaffifîn Sûresindeki kelimesindeSekte yapılmasaydı idgâm-ı mütegaribeyn olacaktı.

 

   
Sonraki Ders Önceki Ders Konu Listesi İleri Geri Sonraki Ders Önceki Ders İçindekiler İleri Geri