MENÂKIB-I ÇİHÂR YÂR-İ GÜZÎN
DÖRT BÜYÜK HALİFENİN MENKİBELERİ
Seyyid Eyyûb bin Sıddîk

Bu eserde Dört Halîfenin üstünlüklerini  anlatan menkibeleri bulacaksınız.
Allah (C.C.) bu eseri yazanlardan, dilimize kazandıranlardan, emeği geçenlerden, sebep olanlardan ve okuyanlardan razı olsun.


İ Ç İ N D E K İ L E R

Önsöz

Birinci bâb
Birinci halîfe emîr-ül mü'minîn Ebû Bekr-i Sıddîkın 'radıyallahü teâlâ anh' menâkıbı hakkındadır.
[Bu bâbda 66 menâkıb vardır.]
İkinci bâb
İkinci halîfe emîr-ül mü'minîn Ömer-ül Fârûkun 'radıyallahü teâlâ anh' menâkıbı hakkındadır.
[Bu bâbda 81 menâkıb vardır.]
Üçüncü bâb
Ebû Bekr-i Sıddîk ve Ömer-ül Fârûkun 'radıyallahü teâlâ anhümâ' menâkıbı.
[Bu bâbda 23 menâkıb vardır.]
Dördüncü bâb
Üçüncü halîfe emîr-ül mü'minîn Osmân-ı Zinnûreyn 'radıyallahü teâlâ anh' menâkıbı hakkındadır.
[Bu bâbda 55 menâkıb vardır.]
Beşinci bâb
Ebû Bekr, Ömer ve Osmân 'radıyallahü anhüm' menâkıbı.
[Bu bâbda 19 menâkıb vardır.]
Altıncı bâb
Dördüncü halîfe emîr-ül mü'minîn Esedillahi Gâlib Alî ibni Ebî Tâlib 'radıyallahü teâlâ anh' menâkıbı hakkındadır.
[Bu bâbda 101 menâkıb vardır.]
Yedinci bâb
Ebû Bekr, Ömer, Osmân ve Alî 'radıyallahü teâlâ anhüm' menâkıbı.
[Bu bâbda 46 menâkıb vardır.]
Sekizinci bâb
Ebû Bekr-i Sıddîk ile Alî bin Ebî Tâlibin 'radıyallahü anhümâ' münâzarası
Dokuzuncu bâb
Âşere-i Mübeşşerenin menâkıbı.
[Bu bâbda 13 madde vardır]
Onuncu bâb
Resûlullahın 'sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem' Ehl-i Beytinin menâkıbı.
[Bu bâbda 17 menâkıb vardır.]
Onbirinci bâb
Eshâb-ı kirâmın 'rıdvânullahi teâlâ aleyhim ecma'în' menâkıbı.
[Bu bâbda 8 menâkıb vardır.]
Onikinci bâb:
Bu ümmetin üstünlükleri.
[Bu bâbda 36 madde vardır.]

Kaynak:
HAKÎKAT KİTABEVİ


Ana Sayfa