A
Abdullah Bin Avn
Abdullah Bin Ebu bekr
Abdullah Bin Hazır
Abdullah Bin Hubeyk  
Abdullah Bin Menazil
Abdullah Bin Mübarek 
Abdullah Bin Zeyd 
Abdullah Dağıstani
Abdullah El-Acemi
Abdullah Fahri Baba
Abdullah Hayderi
Abdullah Herati
Abdullah Bin Vehb
Abdullah Menufi
Abdullah Yafii
Abdullah-i Dehlevi
Abdullah-i Ensari 
Abdullah-i İlahi
Abdullah-i İsfehani
Abdullah-i Şemdini
Abdurrahman Arvasi  
Abdurrahman Bin Ali Sekkaf
Abdurrahman Bin Muhammed
Abdurrahman Mağribi
Abdurrahman Tafsunci
Abdurrahman Tagi
Abdülaziz Bekkine
Abdülaziz Debbağ
Abdülaziz Dirini
Abdülbaki Efendi
Abdülehad
Abdülehad Nuri
Abdülehad Serhendi
Abdülgafur Halid-i Müşahidi
Abdülhak-i Dehlevi
Abdülhakim Arvasi 
Abdülhakim Hüseyni
Abdülhalik Goncdüvani
Abdülhamid Bin Necib Nubani
Abdülhamid Şirvani
Abdülhay
Abdülhay Efendi 
Abdülkadir Cezayiri   
Abdülkadir Deştuti   
Abdülkadir Geylani  
Abdülkahir Sühreverdi  
Abdüllatif Kudsii
Abdülmecid Şirvani
Abdülvahid Bin Zey   
Abdülvahid-i Lahori   
Abdülvehhab Mütteki 
Abdülvehhab-ı  Şarani
Abdürrahim Arvasi   
Abdürrahim-i Merzifoni   
Abdüsselam Bin Mesiş
Âdem-i Bennuri  
Adiyy Bin Müsafir  
Ahi Evran    
Ahmed Amiş Efendi
Ahmed Berki
Ahmed Bican
Ahmed Bin Alevi
Ahmed Bin Âsım Antaki
Ahmed Bin Ebü'l Havari
Ahmed Bin Hadraveyh 
Ahmed Bin Hanbel
Ahmed Bin Harb
Ahmed Bin İdris
Ahmed Bin Mesruk
Ahmed Bin Acil
Ahmed Bin Yahya 
Ahmed Cüzeyri
Ahmed Eflaki
Ahmed Es-Senusi
Ahmed Ez-Zahid
Ahmed Gazali
Ahmed Haznevi
Ahmed Husrev Altınbaşak
Ahmed İbni Kemal
Ahmed Kihtü
Ahmed Kuddusi
Ahmed Kuseyri
Ahmed Mekki Efendi
Ahmed Murşidi Efendi
Ahmed Nahlavi
Ahmed Namiki Cami
Ahmed Rıfai
Ahmed Said-i Faruki
Ahmed Satiha
Ahmed Sayyad
Ahmed Siyahi
Ahmed Şemseddin Marmaravi
Ahmed Şeybani
Ahmed Yekdest Cüryani
Ahmed Ziyaeddin Gümüşhanevi
Ahmed-i Bedevi
Ahmed-i Ticani
Ahmed-i Zerruk
Ahmedü Bamba
Ahmet Yesevi
Ahnef Bin Kays
Akbıyık Sultan
Akşemseddin 
Alaeddin Âbizi
Alaeddin Ali Fenari
Alaeddin Arabi Efendi
Alaeddin Goncduvani
Alaeddin Konevi
Alaeddin-i Attar
Alaeddin-i Sabir
Alaüddevle Semnani
Alevi Bin Ali
Alevi Bin Muhammed
Ali Bin Emrullah
Ali Bin Heyti
Ali Bin Meymun Mağribi
Ali Bin Mustafa Ömeri
Ali Bin Muvaffak
Ali Bin Şihab
Ali Dede Bosnevi
Ali Hadi (10.İmam)
Ali Hafız
Ali Havas Berlisi
Ali Haydar Efendi 
Ali Mütteki El-Hindi
Ali Müzeyyen
Ali Osman Efendi
Ali Ramıteni
Ali Rıza  (8.İmam)
Ali Rıza Acara
Ali Semerkandi
Ali Sincari    
Alkame Bin Kays
Alvan Hamevi
Ameş
Amir Bin Abdullah
Amr Bin Dinar
Amr Bin Kays El-Mülai
Ankaravi İsmail Rusuhi
Arab-i Feştali El-Mağribi
Ârif-i Dikgerani  
Âşık Efendi 
Ata Bin Ebu Rebah
Ata Bin Meysere El-Horasani
Ata Bin Yesar
Ata Efendi
Atpazarlı Osman Fadlı Efendi
Ayn-ül Kudat Hemedani
Azeri Hamza Bin Ali
Aziz Mahmut Hudayi